Fortrolighedspolitik

Hvilke data vi indsamler om dig, hvordan vi behandler dem og din ret til at fravælge

Almindelige bestemmelser

WEBITUS (i det følgende – “Virksomheden”) respekterer alle købere af dets tjenester, potentielle kunder (som prøvede tjenesterne, men ikke blev kunder), og alle besøgende på www.webitus.lt -webstedet (herefter – “Webstedet”) (herefter – “Kunderne”), retten til privatlivets fred og forpligter sig til at sikre beskyttelsen af indsendte og modtagne personoplysninger. Virksomheden sørger også for at sikre kundernes rettigheder som registrerede.

Denne privatlivspolitik regulerer de vigtigste principper og procedurer for indsamling, behandling og opbevaring af personlige data om virksomhedens kunder.

Ved at bruge hjemmesiden, samt ved at bestille eller bruge de tjenester, som virksomheden tilbyder i enhver form, og ved at give virksomheden dine personlige data, accepterer du bestemmelserne i denne privatlivspolitik. Kunder anses for at være bekendt med privatlivspolitikken, når de ved registrering på hjemmesiden markerer et “flueben”, at de er indforstået med virksomhedens privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan til enhver tid kendes igen ved at klikke på det relevante link på hjemmesiden.

Når vi behandler kundens personoplysninger, overholder vi alle relevante love, herunder EU, ADTAĮ, LR og andre gældende retsakter, der regulerer beskyttelsen af personoplysninger.

Hvilke begreber bruges?

Personoplysninger – enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); en identificerbar fysisk person er en person, hvis identitet kan bestemmes direkte eller indirekte, især ved hjælp af en identifikator såsom et navn, et personligt identifikationsnummer, lokaliseringsdata og en internetidentifikator eller ved et eller flere af den fysiske persons fysiske, tegn af fysiologisk, genetisk, mental, økonomisk, kulturel eller social identitet.

Registreret – en fysisk person – en kunde hos virksomheden (inklusive besøgende på hjemmesiden), hvis personlige data indsamles af virksomheden.

Samtykke fra den registrerede – ethvert frit givet, specifikt og utvetydigt udtryk for en korrekt informeret registreret vilje ved hjælp af en erklæring eller utvetydige handlinger, hvorved vedkommende giver sit samtykke til behandling af personoplysninger relateret til ham/hende.

Databehandling – enhver operation eller sekvens af operationer, der udføres på automatiserede eller ikke-automatiserede midler med personlige data eller sæt af personlige data, såsom indsamling, registrering, sortering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, udtræk, bekendtgørelse, brug, videregivelse ved at videresende, distribuere eller på anden måde gøre det muligt at bruge dem, samt sidestilling eller kombination med andre data, begrænsning, sletning eller destruktion.

Dataansvarlig – en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, styrelse eller anden institution, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Dataansvarlig – WEBITUS, et selskab, der opererer og er etableret i henhold til lovgivningen i Republikken Litauen, registreret Guobų g.1, Pabiržis, Neveronių sen., Kauno raj., Republikken Litauen, hvis data indsamles og opbevares i registret over juridiske personer.

Direkte markedsføring – aktivitet, der har til formål at kontakte kunden via mail, telefon eller andre direkte midler og tilbyde varer eller tjenester og/eller bede om deres mening om de tilbudte varer eller tjenester, herunder på en automatiseret måde.

Hvilke cookies og hvordan vi bruger dem

Hvad er en cookie (engelsk cookie) – små filer, der sendes til brugerens webbrowser og placeres på browserens computere eller andre enheder, når hjemmesiden besøges for første gang. Efterfølgende anvendes cookies på hjemmesiden for at sikre den bedst mulige brug af hjemmesiden for brugeren, når brugerens computer er identificeret og adgangen til hjemmesiden eller informationen på den er lettet, og dermed tilpasser hjemmesidens indhold så bekvemt som muligt for brugeren.

Disse cookies bruges på hjemmesiden såvel som i virksomhedens relaterede systemer, designet til korrekt og kvalitativt at betjene kunden. Cookies bruges ved tilslutning til kundesystemet arbejde med webitus.lt-hjælpesystemet, forbindelse til den server, der er tildelt dig, e-mailkontrolsystem og andre informationssystemer, som hver især bruger cookies, og du har ret til at gøre dig bekendt med disse systemers privatlivspolitik og cookies.

For at sikre dig muligheden for at gennemse webstedet mere bekvemt og effektivt og for at give dig nyttige tilbud, bruger vi følgende cookies på webstedet: PHPSESSID (sessionsinformation), CookieInfoScript” (samtykke til de anvendte cookies), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (cookies brugt af Google Analytics), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref(cookies brugt af Facebook Pixel) og “GPS”, “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, “YSC” (information om udsendelse af videoindhold på YouTube) .

Kundens ret til at afvise cookies – Kunden kan til enhver tid slette eller blokere dele af eller alle gemte cookies på sine computere eller andre enheder ved at ændre indstillingerne i sin browser. Mere information om sletning eller blokering af cookies kan findes på browserproducentens hjemmeside. Bemærk venligst, at efter disse trin kan nogle webstedsfunktioner være delvist eller fuldstændigt deaktiverede og utilgængelige. Kunden er indforstået med, at tredjeparts-plugins (partnere, statistikindsamlingssystemer, kommunikationssystemer mv.) kan bruges på hjemmesiden, som også bruger cookies for at sikre deres korrekte funktionalitet. Vi understreger, at webstedsadministratoren ikke kontrollerer, ikke kan være og ikke er ansvarlig for de cookies, der anvendes af tredjeparter, indholdet og beskyttelsen af privatlivets fred, som disse websteder anvender, som vi anbefaler at gøre dig bekendt med i hvert enkelt tilfælde individuelt.

Hvilke personlige data indsamler vi?

Virksomheden indsamler og behandler senere Kundens personoplysninger, som du selv afgiver ved brug og bestilling af ydelser på hjemmesiden eller ved bestilling af ydelser på anden måde: navn, efternavn, personlig kode (valgfrit), adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse og andre data relateret til de specifikke bestillingstjenester (e-shops navn, dens indstillinger, …). Vi bemærker, at du afgiver data yderligere på eget initiativ, når du registrerer og/eller bestiller, administrerer de tjenester, som virksomheden leverer.

De personoplysninger, som kunden har angivet, opbevares i samarbejdsperioden mellem virksomheden og kunden (under leveringen af tjenester) og i 10 (ti) år fra udgangen af denne periode. Data kan opbevares i en kortere periode, hvis der ikke er lovhjemmel herfor.

Til hvilke formål og hvordan behandler vi personoplysninger?

Virksomhedens data om Kunden vil blive behandlet på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde (princippet om lovlighed, retfærdighed og gennemsigtighed).

Virksomheden behandler de ovennævnte personoplysninger om kunden til behandling og administration af køb/bestilling af ydelser, identifikation af virksomhedens kunder i virksomhedens informationssystemer, tilslutning til virksomhedens servere, behandling af regnskabsbilag relateret til ordren af tjenester, kontakte dig vedrørende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, direkte markedsføringsformål (med forudgående samtykke fra de registreredes samtykke).

Vi sikrer, at kundens personoplysninger behandles og vil blive behandlet på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde, indsamlet til etablerede, klart definerede og legitime formål og ikke viderebehandlet på en måde, der er uforenelig med disse formål, tilstrækkelig, passende og kun sådan, som nødvendige for at opnå de formål, hvortil de behandles, nøjagtige og om nødvendigt opdaterede, behandlet på en sådan måde, at tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger sikres gennem anvendelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling af Data og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse (princippet om integritet og fortrolighed).

Hvilke registrerede rettigheder har du?

Kunden har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af samtykkebaseret databehandling, der er udført før tilbagetrækningen af samtykket. Den registrerede informeres herom, inden der gives samtykke. At tilbagekalde samtykke er lige så nemt som at give det.

Du har de registreredes rettigheder, som vi implementerer efter at have modtaget en anmodning fra Kunden med anbefalet post, på adressen Guobų g. 1, Pabiržis, Neveronių sen., Kauno raj., og efter at du har bekræftet din identitet korrekt. Kunden har ret til at gøre sig bekendt med sine personoplysninger og hvordan de behandles, til at kræve berigtigelse af unøjagtige personoplysninger relateret til Kunden samt til at kræve, at ufuldstændige personoplysninger om Kunden suppleres.

Kunden har ret til at kræve, at Virksomheden sletter personoplysninger relateret til Kunden, hvis de ikke længere er nødvendige for at opnå de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet; trækker samtykket tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for at behandle Kundens personoplysninger; personoplysninger blev behandlet ulovligt; af andre grunde fastsat i forordningen; kræve, at virksomheden begrænser behandlingen af kundens personoplysninger; modtage de personlige data relateret til kunden, som de har givet til virksomheden i et struktureret, almindeligt anvendt og computerlæsbart format; Kunden har også ret til at anmode Virksomheden om at overføre personoplysninger til en anden dataansvarlig; at gøre indsigelse mod behandlingen af relaterede personoplysninger (f.eks. til direkte markedsføring eller andet).

Hvordan vi behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål

Virksomheden vil kun kontakte kunden med kundens forudgående samtykke og i overensstemmelse med bestemmelserne i ERA, ADTAĮ og forordningen. Vi sender virksomhedens nyhedsbreve på e-mail. eller telefon, og/eller vi vil forespørge om kvaliteten af eksisterende tjenester og andre relaterede spørgsmål.

Vi behandler følgende personlige data om kunden med henblik på direkte markedsføring: navn, e-mailadresse, telefonnummer, installerede e-mailadresser. butiksadresse.

Kundens personoplysninger med henblik på direkte markedsføring opbevares, indtil kunden fravælger at modtage direkte markedsføringskommunikation (et sådant fravalgslink findes i bunden af hver sendt e-mail).

Hvem vi leverer personoplysninger til

Virksomhedens medarbejdere har kun adgang til Kundens personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde deres pligter og først efter, at medarbejderen forpligter sig til at overholde tavshedspligten.

Virksomheden kan udlevere kundens personoplysninger til databehandlere, der leverer ydelser til virksomheden og behandler kundens personoplysninger på vegne af virksomheden og til gavn for virksomheden eller kunden, til retshåndhævende myndigheder, når der er retsgrundlag. hertil til andre tredjeparter med kundens samtykke. Sådanne databehandlere har kun ret til at behandle kundens personoplysninger i overensstemmelse med virksomhedens anvisninger.

Kundens personlige data kan udleveres til andre lande (herunder tredjelande) for at bestille og levere visse tjenester (f.eks. domæne-/certifikatregistrering i andre lande, …).

Kundens personlige data kan også gives som svar på officielle anmodninger fra statsinstitutioner og domstole, men først efter at have sikret sig lovligheden af ​​disse anmodninger.